Menü
Hiba történt a kitöltésben
Mondd el a véleményed!

Adatkezelési Nyilatkozat

 

Adatkezelési nyilatkozat

 

A számlázás, díjbefizetés céljából kezelt Felhasználói adatok más célból történő felhasználása:

 

1)     A felhasználói és számlázási adataimat, a Szolgáltató a saját üzleti ajánlatainak kidolgozása, illetve piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, e célból más adatállománnyal összekapcsolja.

 

2)     Előzetesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató vagy e körben általa megbízott harmadik személy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) rendelkezései alapján részemre továbbíthatja a Szolgáltató saját közvetlen üzletszerzés, vagy tájékoztatás célját szolgáló küldeményét.

 

3)     Szolgáltató részemre továbbíthat a Grtv. 6. §-ának hatálya alá nem tartozó közvetlen üzletszerzés, illetve egyéb, a Grtv. szerint reklámnak nem minősülő tájékoztatás célját szolgáló küldeményt.

 

4)     Szolgáltató – saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára szolgáló közlés továbbítására - automatizált (emberi beavatkozás nélküli) hívórendszert, vagy előfizetői kapcsolat létrehozására szolgáló más automatizált eszközt alkalmazhat.

 

5)     A felhasználói adataimnak harmadik személyhez történő továbbításához tudományos célra, közvélemény- vagy piackutatás céljából.

 

6)     Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által, a szolgáltatás igénybevételével, a díj megfizetésével kapcsolatos közlése, küldeménye – függetlenül annak formájától – nem jelenti az előfizetői adatoknak céltól eltérő és a fenti nyilatkozat hatálya alá tartozó felhasználását.

7)  A Facebook-on és Gmail-en keresztül regisztráló tagok adatait ugyanúgy kezeljük, mint a hagyományos regisztráltak adatait

8) A Facebook alkalmazást a Facebook semmilyen módon nem támogatja. Az alkalmazás független a Facebooktól, a Facebook nem támogatjanem vesz részt benne.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook

“Tanulni annyi, mint felismerni, amit régóta tudsz. Cselekedni: bizonyságot tenni arról, hogy tudod. Tanítani: emlékeztetni másokat, hogy tudják ők is, ugyanolyan jól”

- Richard Bach